• est bilety autokerowe
 • metody pomiaru tlumiennosc
 • ekg kursy
 • nieB6miertelny reed
 • verba moglismy pobierz
 • Izby pielęgniarskie Bydgoszcz
  Paysage avec Notre Dame de Paris. (Harmonie bleue et or)
  Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
  Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
  Izba Pielęgniarek i Położnych Szczecin
  Izba Pielęgniarek i Położnych Wrocław
  Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
  Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
  Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
    aaaaPaysage avec Notre Dame de Paris. (Harmonie bleue et or)aaaa

  Temat: Jaki Vat na wykonanie prac remontowych
  Kolego.... moje pytanie nie było bez zniaczenia. Wiem że się coś zmieniło w tym zakresie tylko nie wiedziałem kiedy. Stawka podatku VAT rzeczywiście może być różna w 2 sytuacjach od 1.01.2008 roku została zawężona i tak:

  Z dniem 01 stycznia 2008 r. regulacje w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane, remontowe czy modernizacyjne znalazły się w art. 41 ust. 12 – 12c ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 970 ze zm.). Obecnie obowiązujące przepisy zostały niestety zawężone w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku VAT w przypadku budownictwa.

  Obecnie ta preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do robót dotyczących całych obiektów budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 11, robót w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 12 oraz w klasie ex 1264 i robót w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską. W pozostałych przypadkach należy stosować stawkę podatku w wysokości 22%.

  Warto w tym miejscu przytoczyć także fragment interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17.03.2008 r. nr ITPP1/443-9/08/KM, w której to organ podatkowy wskazał, że „(…) w sytuacji gdy przedmiotem robót jest sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość (w tym przypadku budynek leśniczówki, w którym znajdują się pomieszczenia mieszkalne i biurowe) – stawka 7% stosowana jest w odniesieniu do całości robót. Jeżeli jednak podejmowana będzie osobna robota budowlano-montażowa (na podstawie odrębnej umowy), wykonywana w lokalu użytkowym, to do tej roboty powinna mieć zastosowanie stawka 22%.(…)”

  I co teraz ? Ja buduję systemem gospodarczym a to ozancza różne umowy z różnymi wykonawcami czyli 22% kurna a nie 7 !!!
  Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=157356